Pedagogisch project

Pedagogisch projectDe Driesprong

De toekomst van de wereld

zit vandaag in onze school !


BS "De DRIESprong"

Kapel ter Rustestraat 3

8540 Deerlijk

tel: 056/71 36 52

mail: isabellechristiaens@bs-dedriesprong.beDownloads

Schoolvisie Basisschool De Driesprong


U herkent het wel: een kind dat niet stil kan zitten en wanneer het even kan naar de prullenbak loopt of voortdurend wiebelt op de stoel. Of juist een kind dat stil is, niet meteen kan antwoorden op een vraag en veel denktijd nodig heeft.


Vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie krijgen we meer zicht op de verschillen tussen leerlingen en hun individuele leerbehoeften.


De psycholoog Howard Gardner stapt met zijn theorie van Meervoudige Intelligentie af van het gebruikelijke denken over intelligentie. De theorie gaat uit van meerdere intelligenties die ontwikkelbaar zijn. Gardner definieert intelligentie als volgt: "Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken".


Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten zoals sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen, en muzikaal vermogen zijn talenten en/of intelligenties.


Meervoudige Intelligentie betekent voor ons het stimuleren van een brede ontwikkeling, uitgaan van verschillen en uniciteit waarderen, je zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te leren, samen te werken en te communiceren.


Door middel van acht figuren maakt het kind kennis met de 8 verschillende talenten: samenknap, beeldknap, beweegknap, taalknap, muziekknap, rekenknap, natuurknap en zelfknap. Deze talenten worden verwerkt in verhalen, doe – activiteiten en onze werkwinkels, waar kinderen op kunnen intekenen, ons hoekenwerk, gekoppeld met de talenten zodoende hun interesses en talenten verder te kunnen uitdiepen en onze visie op natuurbeleving.


We zijn er namelijk van overtuigd dat elk kind’ knap’ is. Door kinderen hun talenten te laten ontdekken en benoemen, helpen we hen om zicht te krijgen op zijn of haar vaardigheden en zorgen we ervoor dat hun zelfkennis en zelfvertrouwen versterkt wordt.


De theorie van Gardner, in combinatie met onze groene school , vormen de voornaamste pijlers binnen ons onderwijs. De 8 talenten zijn verweven in onze argumenten en waarden om aan natuurbeleving te doen.


1. Argumenten waarom we belevingsgroen/natuurbeleving centraal stellen:


- Er is veel minder pestgedrag

- Kinderen ervaren minder stress, kunnen zich uitleven en hebben een beter humeur

- Kinderen zijn rustiger in de klas , ze geraken buiten hun energie kwijt

- Kinderen leren zorgzaam omgaan met natuur en milieu, ze nemen verantwoordelijkheden op bij de verzorging van oa moestuin, kippen, konijnen en schapen. Ze zijn meer betrokken en verbonden met de natuur.

- Ons domein biedt heel wat kansen om aan natuureducatie te doen: ze leren hoe de wereld rondom hen in elkaar zit

- Fantasie en creativiteit zijn belangrijke bouwstenen voor probleemoplossend denken

- Bewegen is gezond en noodzakelijk om het lichaam in conditie te houden maw het stimuleert de motorische ontwikkeling

- In de natuur spelen draagt bij tot de intellectuele ontwikkeling van het kind door de kennis van planten en dieren in de eigen omgeving maar het stimuleert ook exploratiedrang, onafhankelijk denken, flexibel denken en de taalontwikkeling

- Sociale ontwikkeling: op elkaar letten, samenspelen in bos, kampen, speeltuigen, verzorgen van de dieren en moestuin


2. Waarden die we onze kinderen meegeven door aan natuurbeleving te doen


1.Vrijheid en rust ( kinderen vinden in de natuur hun eigen plekje waar ze hun ding kunnen doen, ze leren dat de natuur rust brengt)

2. Respect en verantwoordelijkheid ( door kinderen te laten spelen in de natuur, voelen ze zich meer verbonden met de natuur en leren ze respect hebben voor de natuur, takken afkraken, afval in het bos, kampen netjes houden, taakverdeling)

3. Eenvoud ( we leren de kinderen dat je gelukkig, creatief, actief,… kan zijn zonder kostbaar materiaal of speelgoed)

4. Zelfredzaamheid ( natuur verandert en vraagt steeds meer oplossingen en vaardigheden)

5. Groei ( spelen in de natuur bevordert de sociale, emotionele, lichamelijke, intellectuele en creatieve en taal ontwikkeling)

6. Vitaliteit ( buiten spelen doet bewegen, ontstrest en geeft positieve energie)

7. Creativiteit ( met losse natuurelementen creëren ze zelf een spel, voor problemen zoeken ze oplossingen,….)

8. Plezier ( dingen scheppen met natuurmaterialen, de mogelijkheden van sociale interactie,vriendschappen…)

9. Nieuwsgierigheid ( de natuur zit vol ontdekkingen, het prikkelt onze kinderen om te observeren, vragen te stellen, dingen uit te proberen,…)

10. Zintuiglijkheid ( de natuur prikkelt alle zintuigen)


Basisschool

De Driesprong


Kapel ter Rustestraat 3

8540 Deerlijk

Tel: 056/71 36 52

isabelle.christiaens@bs-dedriesprong.be


- De school behoort tot Scholengroep 24.

- Dynamische en ervaren leerkrachten.

- Kleine klasgroepen, veel individuele aandacht.

- Een unieke speel- en leerplek.

- Accent op ervaringsgericht.